۳۱ مرداد ۱۳۹۵
تخلیه چاه فاضلاب | تخلیه چاه آب باران

1 روش ساده رفع بوی نامطبوع بدون تخلیه چاه فاضلاب

تخلیه چاه فاضلاب: در شهرهایی که هنوز سیستم های قدیمی دفع فاضلاب بکار رفته است یکی از بزرگترین معضلات خانه ها تخلیه چاه فاضلاب وتخلیه چاه […]
۲۱ مرداد ۱۳۹۵
چدن نشکن و تشخیص ترکیدگی

چدن نشکن و تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه

چدن نشکن و تشخیص ترکیدگی در پی مطالعاتی که درسال ۱۹۴۸به عمل آمد، کشف گردید که با افزودن مقداری منیزیم به مذاب چدن پس از عملیات […]
۲۰ مرداد ۱۳۹۵
ترکیدگی لوله در زمستان

تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه در زمستان

ترکیدگی لوله در زمستان آب در دمای ۴درجه سانتیگراد بیشترین جرم مخصوص خود را دارد و آن هزار کیلوگرم بر متر مکعب معادل یک کیلوگرم برلیتر […]
۱۹ مرداد ۱۳۹۵
عایقکاری جهت رفع نم

عایقکاری جهت رفع نم و رطوبت ساختمان با دستگاه

عایقکاری جهت رفع نم در  بخش عایق کاری جهت رفع نم به چند نکته در خصوص محل های عایقکاری جهت رفع نم ،اشاره خواهد شد: ۱٫ […]
۱۷ مرداد ۱۳۹۵
روش های رفع نم و رطوبت ساختمان

روش های رفع نم و رطوبت ساختمان با دستگاه

روش های رفع نم و رطوبت ساختمان در مبحث روش های رفع نم و رطوبت ساختمان جهت روش های رفع نم و رطوبت ساختمان، موارد زیر […]
۱۳ مرداد ۱۳۹۵
تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه

رفع نم و رطوبت با دستگاه در ساختمان

رفع نم و رطوبت با دستگاه در ساختمان مبحث رفع نم و رطوبت با دستگاه در ساختمان به شرح زیر مورد بحث قرار می گیرد: انسان […]
۱۲ مرداد ۱۳۹۵
لوله کشی شوفاژ و رفع نم و رطوبت ساختمان

لوله کشی شوفاژ و رفع نم و رطوبت ساختمان

لوله کشی شوفاژ  و رفع نم و رطوبت ساختمان در مبحث لوله کشی شوفاژ  و رفع نم و رطوبت ساختمان، آزمایش لوله کشی شوفاژ  و رفع […]
۱۱ مرداد ۱۳۹۵
لوله کشی آب و تشخیص ترکیدگی

لوله کشی آب و تشخیص ترکیدگی لوله بادستگاه

لوله کشی آب و تشخیص ترکیدگی در مبحث لوله کشی آّب و تشخیص ترکیدگی، آزمایش لوله کشی آب و تشخیص ترکیدگی به شرح زیر انجام می […]
۱۰ مرداد ۱۳۹۵
لوله کشی فاضلاب و رفع رطوبت

لوله کشی فاضلاب و رفع رطوبت و نم ساختمان

لوله کشی فاضلاب و رفع رطوبت در مبحث لوله کشی فاضلاب و رفع رطوبت آزمایش لوله کشی فاضلاب و رفع رطوبت به شرح زیر انجام می […]