۲۱ مرداد ۱۳۹۵
چدن نشکن و تشخیص ترکیدگی

چدن نشکن و تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه

چدن نشکن و تشخیص ترکیدگی در پی مطالعاتی که درسال ۱۹۴۸به عمل آمد، کشف گردید که با افزودن مقداری منیزیم به مذاب چدن پس از عملیات […]
۲۰ مرداد ۱۳۹۵
ترکیدگی لوله در زمستان

تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه در زمستان

ترکیدگی لوله در زمستان آب در دمای ۴درجه سانتیگراد بیشترین جرم مخصوص خود را دارد و آن هزار کیلوگرم بر متر مکعب معادل یک کیلوگرم برلیتر […]
۱۹ مرداد ۱۳۹۵
عایقکاری جهت رفع نم

عایقکاری جهت رفع نم و رطوبت ساختمان با دستگاه

عایقکاری جهت رفع نم در  بخش عایق کاری جهت رفع نم به چند نکته در خصوص محل های عایقکاری جهت رفع نم ،اشاره خواهد شد: ۱٫ […]
۱۷ مرداد ۱۳۹۵
روش های رفع نم و رطوبت ساختمان

روش های رفع نم و رطوبت ساختمان با دستگاه

روش های رفع نم و رطوبت ساختمان در مبحث روش های رفع نم و رطوبت ساختمان جهت روش های رفع نم و رطوبت ساختمان، موارد زیر […]