۷ مرداد ۱۳۹۵

انواع لوله ها – شایع ترین نوع ترکیدگی لوله و تشخیص آن

انواع لوله ها – ترکیدگی لوله انواع لوله ها – ترکیدگی لوله : لوله ها را می توان به انواع مختلف از نظر جنس ، کاربرد و […]
۶ مرداد ۱۳۹۵
انتخاب سيستم لوله كشي و رفع نم

انتخاب سیستم لوله کشی و رفع نم و رطوبت از ساختمان

انتخاب سیستم لوله کشی و رفع نم در مورد انتخاب سیستم لوله کشی و رفع نم باید با ملاحظات بسیاری انجام گیرد، از جمله: ·نرخ جریان […]
۵ اردیبهشت ۱۳۹۵
انشعاب-رفع نم و رطوبت ساختمان با دستگاه

انشعاب-رفع نم و رطوبت ساختمان با دستگاه

انشعاب-رفع نم و رطوبت ساختمان با دستگاه در مبحث انشعاب-رفع نم و رطوبت ساختمان با دستگاه به انشعابات ساختمان می پردازیم، ــ شير انشعاب: در محل […]
۵ اردیبهشت ۱۳۹۵
آبرسانی و تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه

آبرسانی و تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه

آبرسانی و تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه     در مبحث آبرسانی و تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه ، آب آشاميدنی، پس از آماده مصرف شدن […]