۲۱ فروردین ۱۳۹۵
رفع نم

رفع نم

رفع نم انجام کلیه ی کارهای رفع نم اعم از: رفع نم و چکه رفع نم و رطوبت ناشی از نشت فاضلاب یا خراب بودن توالت […]
۲۱ فروردین ۱۳۹۵
رفع رطوبت

رفع رطوبت

رفع رطوبت انجام کلیه ی کارهای رفع رطوبت اعم از: رفع زطوبت دیواره های حمام و عایق بندی رفع رطوبت ناشی از نشت فاضلاب یا خراب […]
۲۱ فروردین ۱۳۹۵
تشخیص ترکیدگی لوله

تشخیص ترکیدگی لوله

تشخیص ترکیدگی لوله تشخیص ترکیدگی لوله اعم از: تشخیص ترکیدگی لوله ی دیوار،کف و حتی سقف ساختمان تشخیص ترکیدگی لوله به صورت تضمینی کلیه خدمات مربوط […]
۲۱ فروردین ۱۳۹۵
تشخیص ترکیدگی

تشخیص ترکیدگی

تشخیص ترکیدگی تشخیص ترکیدگی اعم از: تشخیص ترکیدگی لوله ی دیوار،کف و حتی سقف ساختمان تشخیص ترکیدگی لوله به صورت تضمینی تشخیص ترکیدگی لوله اب و […]