۲۱ فروردین ۱۳۹۵
ترکیدگی لوله

ترکیدگی لوله

ترکیدگی لوله انجام کلیه ی کارهای مربوط به ترکیدگی لوله اعم از: تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه به صورت تضمینی تشخیص ترکیدگی لوله اب و فاضلاب […]
۲۱ فروردین ۱۳۹۵
تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه

تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه

تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه انجام کلیه ی کارهای تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه اعم از: تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه تشخیص نم و رطوبت سرویس […]
۱۹ فروردین ۱۳۹۵
رفع نم و رطوبت

رفع نم و رطوبت

رفع نم و رطوبت انجام کلیه ی کارهای رفع نم و رطوبت اعم از: رفع نم و رطوبت ناشی از نشت فاضلاب یا خراب بودن توالت […]
۱۳ فروردین ۱۳۹۵
رفع-نم-و-رطوبت-ساختمان-با-دستگاه

رفع نم و رطوبت ساختمان با دستگاه

خدمات ارائه شده مربوط به رفع نم و رطوبت ساختمان با دستگاه توسط آرسام : رفع نم و رطوبت ناشی از نشت فاضلاب یا خراب بودن […]