۱۰ مرداد ۱۳۹۵
لوله کشی فاضلاب و رفع رطوبت

لوله کشی فاضلاب و رفع رطوبت و نم ساختمان

لوله کشی فاضلاب و رفع رطوبت در مبحث لوله کشی فاضلاب و رفع رطوبت آزمایش لوله کشی فاضلاب و رفع رطوبت به شرح زیر انجام می […]
۵ اردیبهشت ۱۳۹۵
انواع شیرها و رفع رطوبت

انواع شیرها و رفع رطوبت و نم ساختمان

انواع شیرها و رفع رطوبت در مبحث انواع شیرها و رفع رطوبت به معرفی شیرها می پردازیم تا با انتخاب مناسب انواع شیرها از رطوبت احتمالی […]
۲۱ فروردین ۱۳۹۵
رفع رطوبت

رفع رطوبت

رفع رطوبت انجام کلیه ی کارهای رفع رطوبت اعم از: رفع زطوبت دیواره های حمام و عایق بندی رفع رطوبت ناشی از نشت فاضلاب یا خراب […]