۲۱ مرداد ۱۳۹۵
چدن نشکن و تشخیص ترکیدگی

چدن نشکن و تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه

چدن نشکن و تشخیص ترکیدگی در پی مطالعاتی که درسال ۱۹۴۸به عمل آمد، کشف گردید که با افزودن مقداری منیزیم به مذاب چدن پس از عملیات […]
۲۰ مرداد ۱۳۹۵
ترکیدگی لوله در زمستان

تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه در زمستان

ترکیدگی لوله در زمستان آب در دمای ۴درجه سانتیگراد بیشترین جرم مخصوص خود را دارد و آن هزار کیلوگرم بر متر مکعب معادل یک کیلوگرم برلیتر […]
۱۱ مرداد ۱۳۹۵
لوله کشی آب و تشخیص ترکیدگی

لوله کشی آب و تشخیص ترکیدگی لوله بادستگاه

لوله کشی آب و تشخیص ترکیدگی در مبحث لوله کشی آّب و تشخیص ترکیدگی، آزمایش لوله کشی آب و تشخیص ترکیدگی به شرح زیر انجام می […]
۷ مرداد ۱۳۹۵

انواع لوله ها – شایع ترین نوع ترکیدگی لوله و تشخیص آن

انواع لوله ها – ترکیدگی لوله انواع لوله ها – ترکیدگی لوله : لوله ها را می توان به انواع مختلف از نظر جنس ، کاربرد و […]